Energie-index

Energie-index

Een energie-index rapport wordt in de woning opgesteld door een Energie adviseur. De Energie-index van een woning is een getal dat uitdrukt hoe energiezuinig uw woning is. Hoe lager het getal en hoe zuiniger de woning. De Energie-index is gebaseerd op ongeveer 150 energetische kenmerken. Het geeft een zeer gedetailleerd beeld van de energiezuinigheid van de woning.