EPBD (Europese Energy Performance of Buildings Directive)

EPBD (Europese Energy Performance of Buildings Directive)

Op Europees niveau zijn er afspraken gemaakt over het verbeteren van de energieprestatie van gebouwen in de Europese Unie. Dit is vastgelegd in het Europese Energy Performance of Buildings Directive. De EPBD is ingevoerd op 14 januari 2003 door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. De Nederlandse wet- en regelgeving omtrent de energieprestatie van gebouwen is hierop gebaseerd.