Tabel Invoeren als

ToestelInvoeren als
Individuele micro-WKK (HRe-ketel)Individuele micro-WKK (HRe-ketel) ‘Individuele CV-ketel, installatiejaar in of na 1998’
Moederhaard‘CV-ketel, installatiejaar voor 1998 ’
Individuele biomassa CV-ketel (houtpellet, bio- ethanol, houtvergassers, etc.)‘Individuele CV-ketel, installatiejaar voor 1998 ’
Collectieve biomassa CV-ketel (houtpellet, bio- ethanol, houtvergassers, etc.)Gemeenschappelijke CV-ketel, installatiejaar voor 1998’
Luchtverwarming, met ketel van voor 1998‘CV-ketel, installatiejaar voor 1998 ’
Luchtverwarming, met ketel van na1998‘CV-ketel, installatiejaar na 1998 ’
Elektrische verwarming (ook Infrarood)‘Gaskachels’
Alle typen individuele warmtepompen en WKO installaties (warmte koude opslag)‘Warmtepomp’
Alle typen collectieve warmtepompen en collectieve WKO-installaties (warmte koude opslag)‘Warmtepomp’
Geothermie (aardwarmte)‘Warmtepomp’