Micro- warmtekrachtkoppeling (wkk)

Micro- warmtekrachtkoppeling (wkk)

Bij Micro WKK ook wel HRe genoemd wordt tegelijkertijd warmte en elektriciteit gemaakt. De warmte wordt gebruikt voor de verwarming van de woning en voor de warm tapwater bereiding. De elektriciteit is een bijproduct, die wordt ingezet om de woning deels van elektriciteit te voorzien of terug te leveren aan het net.