Rd-waarde, Isolatiewaarde

Rd-waarde, Isolatiewaarde

Een Rd-waarde (ook wel aangeduid met R-waarde) is de warmteweerstand van een isolatiemateriaal. Hoe hoger dit getal, hoe meer warmte wordt binnengehouden, en dus hoe beter de warmteweerstand.