REG (Regeling Energieprestatie Gebouwen)

REG (Regeling Energieprestatie Gebouwen)

De online energielabels moeten aan de eisen voldoen zoals deze zijn opgenomen in de Regeling Energieprestatie Gebouwen (REG).