WoON = WoonOnderzoek Nederland

WoON = WoonOnderzoek Nederland

De Rijksoverheid doet om de 3 jaar onderzoek naar hoe mensen wonen en willen wonen. Ze kijkt daarbij onder meer naar de samenstelling van huishoudens, de woning, de woonlasten, woonwensen en woonomgeving.

Het onderzoek wordt gebruikt voor kennisontwikkeling op het terrein van wonen en bouwen, in het beleidsontwikkelingstraject en voor het beantwoorden van Kamervragen. De basis van het onderzoek vormt de module Woningmarkt.